Excentrická Anomália

 Chcela by som byť veľká. Starnem a akosi naivne očakávam, že budem múdrieť. Miesto toho vymýšľam rafinovanejšie spôsoby ako byť Dezolát. Zalezená pod kameňmi, striehnem na svoj moment. Moment, keď zúročím svoje schopnosti a posuniem sa za hranice. Vymaním sa z dosahu a budem hory prenášať. Pot valiaci si z každého póru, krvácať pred Bohom a sľúbiť, že nepoviem slova.

Starnem a pohodlniem, oceňujem istoty a plynutie s časom. Nezasekávať sa na starých krivdách. V bezpečí a samote hradieb som našla potešenie. Ľudia sú kokoti a ja som srabík a do takej chujoviny nejdem. Buď ťa chcú pretiahnúť, podmaniť alebo využiť. Vieš, čo dráždi krehké egá? To, čo nemôžu mať. Ľudia sú patetickí kokoti, sa uraziae, lebo *doplň akýkoľvek dôvod. Idem si "sólo" a neviem. Priala by som si konšteláciu nebeských telies, keď by som našla miesto, ktoré by som mohla nazývať domovom. Môj kúsok sveta, ktorý by som hneď vyplnila psíkom. Tu a teraz, by to bolo utrpenie pre obe. 


Komentáre

Obľúbené textové zvratky